HOE WE OMGAAN MET DE GEGEVENS OP ONZE SITE

Disclaimer


Van Rossum Makelaardij stelt alles in het werk om deze website goed te laten functioneren en permanent toegankelijk te houden. Wij kunnen echter niet garanderen dat de website te allen tijde toegankelijk is of naar behoren functioneert. Van Rossum Makelaardij aanvaard geen aansprakelijkheid voor enige schade als gevolg van het verminderd of tijdelijk niet functioneren van de website.

Van Rossum Makelaardij onderhoudt de internetsite en tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden. Van Rossum Makelaardij biedt echter geen garantie dat de op/via deze internetsite aangeboden informatie actueel, juist of volledig is. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Van Rossum Makelaardij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website en de daarop versterkte informatie.

De op/via deze internetsite aangeboden informatie mag niet worden gebruikt in plaats van enige vorm van advies. Beslissingen die u neemt op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico.

E-mail

Berichten die u per e-mail naar Van Rossum Makelaardij stuurt, kunnen onveilig zijn. Van Rossum Makelaardij raadt derhalve af vertrouwelijke informatie per e-mail aan Van Rossum Makelaardij te zenden. Indien u ervoor kiest berichten per e-mail aan Van Rossum Makelaardij te zenden, aanvaardt u het risico dat derden deze berichten kunnen onderscheppen, misbruiken of wijzigen.

Informatie van derden

Bepaalde (hyper)links op de website leiden naar andere website buiten het domein van Van Rossum Makelaardij, welke geen eigendom zijn van Van Rossum Makelaardij, maar louter ter informatie van de bezoeker zijn opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van Van Rossum Makelaardij. Ondanks Van Rossum Makelaardij uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Van Rossum Makelaardij worden onderhouden wordt afgewezen.

Intellectuele eigendommen

Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van de site te wijzigen, te verkopen, in licentie te geven, geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen en/of openbaar te maken, zonder de uitdrukkelijke (schriftelijke) toestemming van Van Rossum Makelaardij. Het aanbrengen van een hyperlink naar (enige pagina op) deze website is toegestaan, tenzij de inhoud, uitstraling of reputatie van de gastsite zich naar het oordeel van Van Rossum Makelaardij slecht verdraagt met de naam en reputatie van Van Rossum Makelaardij, haar diensten, producten of de inhoud van deze website.

Wijzigingen

Van Rossum Makelaardij behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.